חיפוש: הרב עוזיאל 18

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510567282אליאספור חברה קבלנית לבניה בעמחברה פרטיתפעילה
513048181טטיל בע"מTTIL LTDחברה פרטיתפעילה
515221125יד ומגן בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
 1