חיפוש: הרב לוין 2

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512416876א. שמרגד בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511831273ג.ע. (שירן) שירותים בע"מחברה פרטיתפעילה
511765976ז.מ.ן. חברה לבניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
514630482יפית אוחיון בע"מחברה פרטיתפעילה
513763771כ.א אריזה ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
511090938מובילי תענך חברה להובלה בע"מחברה פרטיתפעילה
511342917משק הבז עבוד ויצור 1988 בע"מחברה פרטיתמחוקה
513243394נ.ע.ר. שיווק כללי בע"מחברה פרטיתפעילה
511357626עשת אריאל חב' לגידול ושיווק חקלאי בע"מחברה פרטיתמחוקה
511875858ש.ה.ל. לוזון איתור וביצוע בע"מחברה פרטיתפעילה
 1