חיפוש: הקצב - רשת מסעדות בשר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514488030הקצב - רשת מסעדות בשר בע"מAKATZAV - RESHET MISADOT BASAR LTDחברה פרטיתפעילה
 1