חיפוש: הקוצר 8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511320384אנטראס הובלה בינלאומית בע"מחברה פרטיתמחוקה
515085751אפיק וייס בע"מחברה פרטיתפעילה
520044256ארט-אין טכנולוגיות אינטרנט ומסחר אלקטרוני בע"מART-IN INTERNET TECHNOLOGIES AND ELECTRONIC COMMERCE LTD.חברה ציבוריתפעילה
510287725חברת המזרח התיכון לשירותים חיפה בעמחברה פרטיתמחוקה
514698695מ.ה משכן התכלת שיווק בע"מM.H MISHKAN HATCHELET MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
513030197משכן התכלת תעשיות בע"מMISHCAN HATCHELET INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
 1