חיפוש: הצנחנים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513611657ח.י. ויטמינס בע"מH.Y. VITAMINS LTDחברה פרטיתפעילה
510654155ח.ל. שוורץ חברה לבנין בעמחברה פרטיתמחוקה
510609662חברה להשקעות ולנאמנות מיסודם של א ק בעמחברה פרטיתמחוקה
510556996חברה לעבודות בנין חסון שמטוב ושות בעמחברה פרטיתמחוקה
514745678חברת אילנות שייבה בע"מILANOT SHAIBE COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
510194947חברת גוש 6166 חלקה 212 בעמחברה פרטיתמחוקה
514316686חברת ג'יי קופייצקיTHE JAY KUPIETZKY COMPANYחברה פרטיתפעילה
510344757חברת חלקה 65 בגוש 6746 בעמחברה פרטיתמחוקה
513255315חברת עו"ד ירון מהוללADV. YARON MEHULAL COM PANYחברה פרטיתפעילה
510101546חברת שדרות בן ציון 4 בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
511582801חי חוגי יצירה בע"מHAI HUGAY YTSIRA LTD.חברה פרטיתמחוקה
515189165חיים טנצר השקעות בע"מHEIM TNEZIR HASHKOT LTDחברה פרטיתפעילה
510376155חלקה 196 בגוש 6747 בעמחברה פרטיתמחוקה
510273907חלקה 39 בגוש 7742 בע'מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510280951חלקה 88 בגוש 6494 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510326275חלקה 92 בגוש 6154 בעמחברה פרטיתמחוקה
510198823חלקה 93 בגוש 6154 בע'מחברה פרטיתמחוקה
510326267חלקה 94 בגוש 6154 בעמחברה פרטיתמחוקה
510189020חלקות 327 ו 367 בגוש 6154 בע'מחברה פרטיתמחוקה
513365478ט.מ. אינטרתרום בע"מT.M. INTERTROM LTDחברה פרטיתפעילה