חיפוש: הצוללת דקר 2

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514386937גלבוע ייעוץ הנדסי בע"מGILBOA ENGINEERING CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
 1