חיפוש: הפלדה 12

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540178217ארטן עיצובים 1992 שותפותשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
515118594גולדן קומפס בע"מGOLDEN COMPASS LTDחברה פרטיתפעילה
511869232ואן-דוש יצרני אופנה בע"מVAN-DUSH TEXTILE MANUFACTURERS LTD.חברה פרטיתמחוקה
511052433לילו וטורי בע"מחברה פרטיתפעילה
514196708ליקר מרקט (צ.י.מ.) בע"מחברה פרטיתפעילה
514288208מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מחברה פרטיתפעילה
 1