חיפוש: העשור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520028291אלגים בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
514398106אלי שקד בע"מELI SHAKED LTDחברה פרטיתפעילה
515195311בילד-אי קונטרקטור בע"מBUILD-E CONTRACTOR LTDחברה פרטיתפעילה
511410581ג'יי. איי. סי. חברת אוורנווטית ירושלמית בע"מJ.A.C. JERUSALEM AERONAUTICS COMPANY LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
510494867הידרונאוטיקס ישראל בעמחברה פרטיתמחוקה
512275538י.ב. אורנה אחזקות בע"מY.B. ORNA HOLDINGS LTD.חברה פרטיתפעילה
540105475יצחק גולדשטיין ושות משרד להובלהשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
511261927מיור דנט בע"מMAYOR- DENT LTD.חברה פרטיתמחוקה
510528656ממש, מעבדות מדע שמושי בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
514207307נ.מ.ר. פיננסים בע"מN.M.R. FINANCIM LTDחברה פרטיתפעילה
510528219נכסי סביניה, חברה לפיתוח ולבניה בעמחברה פרטיתמחוקה
510660517ס א ר רכב בעמחברה פרטיתמחוקה
514350529סוטריה בע"מחברה פרטיתפעילה
511145039סטווה מוצרים טבעיים בע"מSATTVA NATURAL PRODUCTS LTD.חברה פרטיתמחוקה
510631369סיינטק מכשור מדעי בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
511546509עדן כהן - חברה לעבודות בניה, מסגרות ושווק בע"מחברה פרטיתפעילה
512891193פי.וי.אן.איצ' בע"מP.V.N.H LTDחברה פרטיתפעילה
510411382רכב הקריות בעמחברה פרטיתמחוקה
510596703ש ש מתקני חשמל התקנה והחזקה בעמחברה פרטיתמחוקה
512266388בגדי העשור בע"מHAASSOR WEAR LTD.חברה פרטיתמחוקה