חיפוש: העצמאות 75

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520018409דגון בתי ממגורות לישראל בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
510895576דגון בתי ממגורות לישראל ניהול והשקעות (1981) בע"מחברה פרטיתפעילה
514261593דגון מסוף התבואות בחיפה בע"מDAGON THE GRAIN TERMINAL AT HAIFA LTDחברה פרטיתפעילה
510300163חברת חלקה 75 בגוש 7130 בעמחברה פרטיתמחוקה
511380966מוניות ארגמן בע"מחברה פרטיתפעילה
513160655מוניות גבעתי (קרית אתא) בע"מMONIOT GIVATI (QIRIAT ATA) LTDחברה פרטיתפעילה
510861818ממגורות אשדוד בע"מחברה פרטיתפעילה
512522822פינת לונדון בע"מחברה פרטיתפעילה
 1