חיפוש: הנשיא יצחק 82

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515239200פכט השקעות בע"מPECHT INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
 1