חיפוש: הנוטר 26

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510210990חלקה 5 בגוש 6964 בע'מחברה פרטיתפעילה
511289795פרץ רם - פתוח ויעוץ כלכלי בע"מPERETZ RAM - DEVELOPMENT & ECONOMIC CONSULTANCY LTD.חברה פרטיתמחוקה
 1