חיפוש: הנגב 12-8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510550544באר חומרים אלקטרוניים בעמחברה פרטיתמחוקה
510545007גד-עד בעמחברה פרטיתמחוקה
510390370נאם בעמחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
 1