חיפוש: הנביאים 19א

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511354805בלו ויו בע"מBLUE VIEW LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512779786ח.ש.ג. גביה ואבטחה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1