חיפוש: המרפא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
51502006312טרייב פילמס בע"מ12TRIBE FILMS LTDחברה פרטיתפעילה
5135581713 ג'י סולאר בע"מ3G SOLAR LTDחברה פרטיתפעילה
5144504773ג'יסולאר פוטווולטאיקס בע"מ3GSOLAR PHOTOVOLTAICS LTDחברה פרטיתפעילה
5129641233דימג'ין בע"מ3DMAGINE LTDחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
550013668אJERUSALEM PACIFIC VENTURES (1994)שותפות מוגבלתמחוקה
513676379א. אפרת חברה להנדסה ובנייה מתקדמת בע"מחברה פרטיתפעילה
512225004א. גלזר אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512080383א. מחסן הטבע בע"מחברה פרטיתפעילה
511331522א. עמיר מהנדסי חשמל תאורה ותקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
512450545א. רהט ושות' תיאום וניהול הנדסי (1997) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512267840א.א. לנדאו תקשורת בע"מA.A. LANDAO COMMUNICATIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514413434א.א. סנטר סיטי רמלה בע"מחברה פרטיתפעילה
513346106א.ד. רהט הנדסה תאום וניהול בע"מE.D. RAHAT ENGINEERING COORDINATION AND MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
511565699א.ס. הסעים בע"מA.S. TRANSPORTATION LTD.חברה פרטיתפעילה
513692459א.ע.מ שומרת אבטחה בע"מA.O.M SHOMRAT SECURITY LTDחברה פרטיתפעילה
540240033אבני אמסטר מהנדסיםשותפות כלליתמחוקה
514795434אגם בהר בע"מחברה פרטיתפעילה
511600538אדאקול בע"מADACALL LTD.חברה פרטיתפעילה
512162637או.אל.טי. בע"מO.L.T. LTDחברה פרטיתפעילה
514028372או.אס. קפיטל בע"מO.S. CAPITOL LTDחברה פרטיתפעילה