חיפוש: המפעלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512581216תמיר ערן הנדסה ופיתוח בע"מTAMIR ERAN ENGINEERING & DEVELOPMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
510080591הימה המפעלים הישראליים למספנות והנדסה בעמחברה פרטיתמחוקה
514142900המפעלים 7 פתח תקוה בע"מחברה פרטיתפעילה
510259351המפעלים החינוכיים מיסודה של מועצת פועלי ירושלים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
510110182חברת המפעלים בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511049546חטיבת המפעלים פרוייקטים בע"מחברה פרטיתמחוקה