חיפוש: המסילה 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511298655אילן אמיר שיווק מיזוג אויר (1988) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511418600נר תעשיות למיזוג אויר בע"מNER AIRCONDITION INDUSTRIES LTD.חברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
510135932שיווק בוטנים וכותנה בעמחברה פרטיתפעילה
512259128שיק אינטרנשיונל הוצאה לאור בע"מCHIC INTERNATIONAL PUBLISHING LTD.חברה פרטיתפעילה
512796343שקדי העמק בע"מVALLEY ALMONDS LTD.חברה פרטיתפעילה
514033059תנובות טנא בע"מחברה פרטיתפעילה
512982620תנובות שדה ומטע בע"מחברה פרטיתפעילה
 1