חיפוש: המנופים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513906701213 אחזקות בע"מ213 HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
5130243155 קיי השקעות 2000 בע"מ5 K INVESTMENTS 2000 LTDחברה פרטיתפעילה
5129245235 קיי ונצ'רס בע"מ5K VENTURES LTDחברה פרטיתפעילה
5130244635קיי נכסים 2000 בע"מ5K ASSETS 2000 LTDחברה פרטיתפעילה
5144315276 קיי אל- בוואדר בע"מ6 K AL-BAWADER LTDחברה פרטיתפעילה
5135287866 קיי החזקות 2004 בע"מ6K HOLDINGS 2004 LTDחברה פרטיתפעילה
5135286796 קיי ונטצ'רס 2004 בע"מ6 K VENTURES 2004 LTDחברה פרטיתפעילה
530090612THE ISRAEL PRIVATE EQUITY FUND (CAYMAN) L.P.שותפות חולמחוקה
513100388א. אילים החזקות בע"מA. AYALIM HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
511287021א. דורי - אילת (1988) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
520036443א. דורי נכסים (1989) בע"מU. DORI PROPERTIES (1989) LTD.חברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת עקב מיזוג
512397365א. שלו ניהול (96) בע"מE. SHALEV MANAGEMENT (96) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512302134א.ב.ח. הגליל חברה לפיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512998048א.ב.י פנטהאוז אחזקות ומסחר 2000 בע"מחברה פרטיתפעילה
513024521א.י.מ. השקעות קפיטל בע"מA.Y.M. CAPITAL INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513528794א.י.מ. ונטצ'רס 2004 בע"מA.Y.M. VENTURES 2004 LTDחברה פרטיתפעילה
512924556א.י.מ. ונצ'רס בע"מAYM VENTURES LTDחברה פרטיתפעילה
515004257א.נ.י אירועים בע"מA.N.Y ERUEIM LTDחברה פרטיתפעילה
513543322א.נ.ע. יזמות ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה
512022161א.ש.מ.ז. בע"מחברה פרטיתפעילה