חיפוש: המים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512984345מי ספיר איגוד איכות המים הבנלאומי בע"מחברה פרטיתפעילה
520029646מכון המים חוף ים בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
511651432מסתרי המים הקדושים (1992) בע"מMYSTERY OF HOLY WATER (1992) LTDחברה פרטיתמחוקה
511382871מסתרי המים הקדושים בע"מMYSTERY OF HOLY WATER LTDחברה פרטיתמחוקה
510173727מפ המים והביוב של היקב וחב הבירה בראשון לציון בע'מחברה פרטיתמחוקה
513535013מפלס המים בע"מחברה פרטיתפעילה
510146921מפעל המים הגבעת שמואל בעמחברה פרטיתמחוקה
510827777מקור המים עבודות אינסטלציה קוי מים וביוב בע"מחברה פרטיתמחוקה
514881853מרגולין על המים בע"מMARGOLIN ON THE WATER LTDחברה פרטיתפעילה
520029455משק ראשונים מיסודה של מפעל המים הרצליה חברה בע"מ (חל"צ)חברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
513934620מתוק על המים בע"מחברה פרטיתפעילה
514619725נתיב המים חברה לאינסטלציה בע"מחברה פרטיתפעילה
513158147ס.א.ח. איכות המים לישראל בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
514477892סוף על המים בע"מחברה פרטיתפעילה
513553545סטקייה ומועדון מפלס המים בע"מחברה פרטיתפעילה
513858019סימפוניה על המים בע"מSYMPHONY ON WATER LTDחברה פרטיתפעילה
514146869ספא מגע המים הקסום בע"מחברה פרטיתפעילה
514799493ע.מ המים קפה גורמה בע"מחברה פרטיתפעילה
511748402עולם המים - חברה לעבודות אינסטלציה בע"מחברה פרטיתפעילה
513782813עולם המים והחי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון