חיפוש: המים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520005943חברת המים גלבועחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
512812173חברת המים והביוב לחצור הגלילית בע"מTHE WATER AND SEWAGE COMPANY FOR HATZOR HAGLILIT LTDחברה פרטיתפעילה
520004219חברת המים נחלת יצחק בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
520005950חברת המים עמקחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
510023732חברת המים פלגון בעמחברה פרטיתמחוקה
520012592חברת הספקת המים אחוזה בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
515097947חברת פז יוסף מאגר המים בע"מחברה פרטיתפעילה
514308709טבע המים בע"מחברה פרטיתפעילה
515181444טיב המים בע"מחברה פרטיתפעילה
513228965טרבין על המים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512753070יהלום - איגוד איכות המים הישראלי בע"מחברה פרטיתפעילה
510267255יובל חברת המים בע'מחברה פרטיתמחוקה
513542175יובל פסגת המים בע"מחברה פרטיתפעילה
514546720ילדי המים של לימור בע"מLIMOR'S WATER KIDS LTDחברה פרטיתפעילה
512491333ים ארגון איכות המים הישראלי בע"מSEA ISRAEL WATER QUALITY ASSOCIATION LTD.חברה פרטיתמחוקה
514369271ימים - תאגיד המים של קרית ים בע"מחברה פרטיתפעילה
515219426ללכת על המים בע"מWALKING ON WATER LTDחברה פרטיתפעילה
514478726מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מחברה פרטיתפעילה
514190156מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מחברה פרטיתפעילה
514291574מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מחברה פרטיתפעילה