חיפוש: המייסדים 16

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512390493גל-דן להב יזמויות עסקיות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512491788ל.י. גדרה פרוייקט הזית בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512105008מרכולית אמיר בע"מחברה פרטיתפעילה
510085947רמרק בעמחברה פרטיתמחוקה
511174781ש. ה. מ. - מערכות הרמה ושנוע בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1