חיפוש: הכרם+8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511400558י.ש. - יעקב שחר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550010177אי אנד אר אסוסיאטס שותפות מוגבלת 1989שותפות מוגבלתפעילה
513324277ב.נ. יוסקוביץ שרותי תכנון בע"מחברה פרטיתפעילה
540186145דיטה סלמן ורחל קוריאטשותפות כלליתפעילה
511554024השדרה החמישית בע"מFIFTH AVENUE LTDחברה פרטיתמחוקה
510368772חברת גוש 30121 חלקה 1 בעמחברה פרטיתמחוקה
514543495ילד טבע - תמיר ניר בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512566837גולדמן - פלמון (הכרם 8 ת"א) חברה לבניין בע"מחברה פרטיתפעילה
 1