חיפוש: הכנסת 47

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511636250א. נייגר בע"מחברה פרטיתפעילה
514824226ח.י. פורר החזקות (2012) בע"מH.I. FORER HOLDINGS (2012) LTDחברה פרטיתפעילה
513274050י.פ.צ.ר. שירותי ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
511535122ניתוח פיננסי (נ.פ.) בע"מFINANCIAL ANALYSIS (N.F.) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
514841923ספיצ'לס תקשורת בע"מSPEECHLESS COMMUNICATION LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513349282רוני שניידר (2002) בע"מRONI SCHNEIDER (2002) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1