חיפוש: הירדן 7

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511478950א.פ.י. - שיגור דרום בע"מחברה פרטיתמחוקה
514922228א.ר. כרמי - ניהול נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
511641508אברהם כרמי בע"מחברה פרטיתפעילה
511047243אלבקו בע"מELBACO LTD.חברה פרטיתמחוקה
511083628ב. פ. ו. בע"מחברה פרטיתמחוקה
513391425בייסקי בע"מBEISKI LTDחברה פרטיתפעילה
513010652דור נוי יזמות בע"מDOR NOI ENTERPRISE LTDחברה פרטיתפעילה
540171220דרינקומטDRINKOMATשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
513584243יסודות נאמנים בע"מחברה פרטיתפעילה
511584617מרקע - שיווק מחשבים (91) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511360208מרקע מחשבים ופיתוח תוכנה בע"מחברה פרטיתמחוקה
514880483נתיב משכנתאות בע"מNATIV MORTGAGES LTDחברה פרטיתפעילה
511422883עז' שרותי חשבונאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
511104804קוקוור בע"מחברה פרטיתמחוקה
512974049ראלאנה חברה בע"מRALANA COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
513512970שורשים חברה קדישא קריית שמונה והצפון בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1