חיפוש: החיטה+3

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515161446א.מ.ג.ר קבוצת תנופה מתקדמת בע"מE.M.G.R ADVANCED MOMENTUM GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
515098002אויסטר בע"מחברה פרטיתפעילה
514124130אקווה גרופ יזום בע"מAQUA GROUP IZUM LTDחברה פרטיתפעילה
512968868הדגל הלבן לבניה ולמסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
515197473טרוקס בע"מTROOX LTDחברה פרטיתפעילה
 1