חיפוש: החושן 10

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514470228דוד .ש. אופק 18 ישראל בע"מDAVID .SH. HORIZON 18 ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
515098218יגאל אריה בע"מחברה פרטיתפעילה
514565332קוגלר פתרונות בע"מKUGLER SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514250836תפארת חיים ופרידא בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
 1