חיפוש: החורש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511743205"כפרית" מסעדות ומיזנונים בע"מחברה פרטיתפעילה
510582281א שרפשטיין בעמחברה פרטיתפעילה
514691641א. איהאב אופנה ואופטיקה בע"מחברה פרטיתפעילה
511128258א. ק. ס. המטייל באר שבע (1986) בע"מחברה פרטיתפעילה
513399592א.א. עולם החי (2003) בע"מחברה פרטיתפעילה
513874016א.א.ב.ש. אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514309269א.א.ל הד תקשורת בע"מA.A.L HED TIKSHORET LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513834739א.ג. (עז) יזמות והשקעות בע"מA.G. (UZ) ENTERPRISES AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
512032525א.ג.ש. בבנין 2 בקריית המדע במגדל העמק בע"מE.G.S. IN BUILDING 2 IN MIGDAL HA'EMEK SCIENCE PARK LTD.חברה פרטיתפעילה
514037431א.ד. (רמת ישי) שירותי מזון ואירוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512356171א.ד.ז. נתיב הוצאה לאור בע"מחברה פרטיתפעילה
511072027א.י.ל.ן. אפריקה ישראל (נכסים) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513716712א.ל.א. ניהול והפעלה (2005) בע"מA.L.A. MANAGEMENT & OPERATION (2005) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514319284א.מ.נ. ניות השקעות בע"מA.M.N. NAYOT INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
511715385א.מ.ת. נוה סביון בע"מחברה פרטיתפעילה
514614627א.ס. ראשד בע"מחברה פרטיתפעילה
512618711א.ע. רכיבי חינוך והוראה בע"מחברה פרטיתפעילה
513770560א.ע. שיווק סיגריות בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512387390א.ק.ס. תעשיות הדרום (1996) בע"מחברה פרטיתפעילה
515132447א.ש. יזמות חקלאית בע"מO.S. AGRO PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה