חיפוש: החברה לפאבים איריים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513419085החברה לפאבים איריים בע"מIRISH PUBS COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
 1