חיפוש: ההדרים 12

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511272098גילן פריש סוכנויות בע"מGILAN FRISH AGENCIES LTDחברה פרטיתפעילה
511455214צ.י. שנבל חשמל בע"מZ.I. SHNABEL ELECTRICITY LTDחברה פרטיתפעילה
512197849קאמל הפקות - 1995 בע"מCAMEL PRODUCTIONS - 1995 LTD.חברה פרטיתפעילה
 1