חיפוש: ההגנה+19

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514443456א.ד סי בניה בע"מחברה פרטיתפעילה
514621903א.ד. אדר בניה אחרת בע"מחברה פרטיתפעילה
512458878א.ד. אשכנזי נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
514306968א.ד. הדר פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
511919367א.צ. שיווק תשומות בניה בע"מחברה פרטיתמחוקה
512492927אבי קייטרינג בע"מחברה פרטיתפעילה
510516917דגם, חב לבנין והשקעות בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512793985הדר דניאל מרכז ארועים בע"מחברה פרטיתפעילה
511851479המשביר לצרכן ירושלים בע"מחברה פרטיתפעילה
514104165הפינה הישראלית רשת חנויות נוחות בע"מחברה פרטיתפעילה
510995335השקעות הצ"ב בע"מחברה פרטיתפעילה
512163270חוד אחד שרותי כח אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
513646406חלום יעקב מאפים טובים בע"מחברה פרטיתפעילה
511653909חפירות מורשת בע"מHERITAGE EXCAVATIONS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514000066טראסטד פי.או.סי. בע"מTRUSTED P.O.C. LTDחברה פרטיתפעילה
510789472יוגאביל בעמחברה פרטיתמחוקה
510597487לידו רהיטים בעמחברה פרטיתפעילה
510800741מבט שרותי תיירות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511550931מטבחי ספירל (1991) בע"מSPIRAL KITCHENS (1991) LTDחברה פרטיתמחוקה
511632739מילי (עדי) - 1991 בע"מחברה פרטיתמחוקה