חיפוש: הדרור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513295584"המכבש" אלוני בע"מ"HAMACHBESH" ALONI LTDחברה פרטיתפעילה
514526250"מינכן - רכבי יוקרה" בע"מחברה פרטיתפעילה
513514463"נועם" אורגד בע"מ"NOAM" ORGAD LTDחברה פרטיתפעילה
514888957770 א.ל. פירות וירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512162959M.D.T.K. INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513585448א.א.ד.א. יזמות והשקעות בע"מA.A.D.A. ENTREPRENEURSHIP AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513315432א.ג.י. - חברה להפקות ונהול בע"מחברה פרטיתפעילה
511202137א.ד. ונטורה בע"מחברה פרטיתפעילה
514664978א.ח.י.מ מורד בע"מחברה פרטיתפעילה
515158160א.מ. ירקות וקילופי השרון בע"מחברה פרטיתפעילה
514531961א.מ. פירמידה בע"מחברה פרטיתפעילה
512508441א.מ. קידוחים ופיצוצים בע"מחברה פרטיתמחוקה
514527837א.נ. מערכות אקלים בע"מחברה פרטיתפעילה
514549021א.נ.א. עזרא הרצל - בניה ושימור מבנים (2011)בע"מחברה פרטיתפעילה
513552059א.ת. אוריאלי בע"מחברה פרטיתפעילה
514941475אבו אופיר שיווק פירות וירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
510814262אביאני בע"מחברה פרטיתמחוקה
514017755אביב אנליטיקל בע"מAVIV ANALYTICAL LTDחברה פרטיתפעילה
512667999אביטל תעוד רפואי בע"מחברה פרטיתפעילה
515095487אבירם השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה