חיפוש: הדס

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514815901הדס קפיטל (ז.ס.ב.) בע"מHADAS CAPITAL (Z.S.B.) LTDחברה פרטיתפעילה
530099589הדס קרן נאמנותשותפות חולפעילה
513585810הדס ריהוט רחוב ותשתיות בע"מחברה פרטיתפעילה
514081017הדס שדה אחזקות בע"מHADAS SADE HOLDINGS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
510599400הדס שווק והפצה בעמחברה פרטיתמחוקה
540190980הדס שותפותשותפות כלליתפעילה
511199689הדס שיר - פינת חן בע"מחברה פרטיתמחוקה
514545375הדס שרביט נכסים - תיווך ויזמות נדל"ן 2011 בע"מחברה פרטיתפעילה
510268832הדס שרותי שמאות בע"מHADAS ASSESSMENT SERVICES LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
514200666הדס ת.ד ניהול ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514215995הדס תיירות (ק.ר) בע"מחברה פרטיתפעילה
510796386הדס תכנון ובצוע (1978) בע"מחברה פרטיתמחוקה
513653923הדס תעשיות קווארץ בע"מחברה פרטיתפעילה
511800492הדס תעשיית מכונות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513609370הדס תקשורת בע"מחברה פרטיתפעילה
510727738הדס תרגומים והוצאה לאור ת"א בע"מחברה פרטיתמחוקה
510461387הדס, הדרי סרפנד בעמחברה פרטיתמחוקה
513691790הדס, חברת עורכי דיןHADAS, LAW OFFICESחברה פרטיתפעילה
514274919הדס.שילת בע"מחברה פרטיתפעילה
512968660הדר הכשרות בע"מחברה פרטיתפעילה