חיפוש: הגד' העברי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513743187ד.א.ש מסעדות בע"מחברה פרטיתפעילה
513082040מבצר חברה לנאמנות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1