חיפוש: הברזל 23

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510429319עמינדב דיסקין בעמחברה פרטיתפעילה
510467731פלדוריט 1966 שווק בעמחברה פרטיתפעילה
512535832ק.י.ט. טקס אינטרנשיונל בע"מK.I.T. TEX INTERNATIONAL LTD.חברה פרטיתפעילה
510025703רקם בע"מחברה פרטיתפעילה
511677957רשת מדיה בע"מRESHET MEDIA LTDחברה פרטיתפעילה
514018803ש י ל החזקות בע"מS I L HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510067432שרותי מכוניות בעמחברה פרטיתפעילה
510384043תבואה חברה להשקעות ולמסחר בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון