חיפוש: הארז 12

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512341694א.מ.ס. - צור חברה לבניה פתוח והנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
515057008יאנג-פיין טיים בע"מYANG-FINE TIME LTDחברה פרטיתפעילה
512453028מ.ע. גוונים שיפוצים בע"מחברה פרטיתפעילה
513884692מירי לין 3578 בע"מחברה פרטיתפעילה
512409194צבעי גן - שמוליק בע"מחברה פרטיתפעילה
 1