חיפוש: הארד 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512464819דבש הפקות סרטים בע"מDVASH FILM PRODUCTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
512089079דור תכנון בע"מDOR PLANNING LTD.חברה פרטיתפעילה
510556111דניאל רובין תעשיות בעמחברה פרטיתפעילה
513823211דרך הקסם בע"מTHE MAGIC WAY LTDחברה פרטיתפעילה
515271260ויתקין פרי יזמות בע"מVITKIN PERRY ENTREPRENEURSHIP LTDחברה פרטיתפעילה
511113789ח.י.ט.ק רכיבים ומערכות בע"מחברה פרטיתמחוקה
510959562מחשבישי בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514004266נויה ב.נ.א פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514358753נויה בניה והנדסת בניה בע"מNOYA CONSTRUCTION & STRUCTURAL ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
511112955נעמי מחקר בע"מחברה פרטיתמחוקה
512792797סינמה אילת בע"מחברה פרטיתפעילה
513274951פירסט עוז אבטחה בע"מחברה פרטיתפעילה
510845530צוות שלמה ברקוביץ בע"מחברה פרטיתפעילה
510415367רדט בע"מחברה פרטיתפעילה
513215541רדט כיול ובדיקה בע"מRDT CALIBRATING AND TESTING LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510764731רדט מחשבים בע"מ.RDT COMPUTERS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514110626רדט נדל"ן בע"מRDT NADLAN LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511830077רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מRDT EQUIPMENT AND SYSTEMS (1993) LTD.חברה פרטיתפעילה
513347385רדט שירותי ניהול בע"מRDT MANAGEMENT SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
515241008תל אביב אפרטמנטס אג'נטס בע"מTEL AVIV APARTMENTS AGENTS LTDחברה פרטיתפעילה