חיפוש: האלוף תמרי נחמיה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514909472יוסי מורד השקעות בע"מYOSSI MURAD INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514849934ליברה אחזקות בע"מLIBRA HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
513908350קבוצת ש.ק. בע"מS.K. GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
 1