חיפוש: האדמו"ר מקוצק 19

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512732462הכשרים למהדרין בע"מHECHSHERIM LEMEHADRIN LTD.חברה פרטיתפעילה
514494624שחיטת בד"ץ מהדרין בע"מחברה פרטיתפעילה
 1