חיפוש: ד.נ.הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511885808א.י. אהרון בע"מחברה פרטיתמחוקה
511743841א.ש. לב - חברה לעבודות מתכת בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512117185אבי ונתן סיני בע"מAVI & NATAN SINAI LTD.חברה פרטיתפעילה
513049510אגת ליבנה בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
540174778אדם גידוליםשותפות כלליתמחוקה
540104247אומת אורים מפעלי מתכתשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510660228אחים אשקר חברה לעבודות בניה בעמחברה פרטיתמחוקה
512182635אס. אר. אגרוטק דבלופמנט בע"מS.R. AGROTECH DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540103231אשלים בית קמהשותפות כלליתפעילה
510526916בית ספר מעלה הבשור ע"ש מלקולם וולדנברג בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
511370058ג.ק. דותן, עסקי חקלאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
540166709גידולי נטלישותפות כלליתמחוקה
540168770גידולי צלששותפות כלליתפעילה
511446692ג'יי. אם. סי - חברה למתן שרותי כח אדם בע"מחברה פרטיתמחוקה
511239493גילן - אריזות בע"מחברה פרטיתפעילה
511577793ד.ב. - עבודות אינסטלציה בע"מחברה פרטיתמחוקה
511443442דוד יהושוע - הגוזם הדרומי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511323685דפוס בארי תעשיות (1989) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513155564ח.ל.ה. חקלאות ללא הדברה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
520035692חקלאי שדה ניצן בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה