חיפוש: ד.נ לב השרון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540170271א.י. גבאישותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
511831026א.ע. מקרקעין א.ס.א.ל. בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540170693אור ופרחשותפות כלליתפעילה
511883357אוריקום המצאות בע"מORICOM INVENTIONS LTDחברה פרטיתמחוקה
540170206ב.א. קופרמןשותפות כלליתמחוקה
540103025באר שער אפרים את נורדיהשותפות כלליתפעילה
513471870בר אסיף ינוב גידולים בע"מBAR ASIF YANUV GIDULIM LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511817868גבעת משה ניהול ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
540170073גולדבלשותפות כלליתפעילה
512788035דניר תעשיות עץ 1999 בע"מחברה פרטיתפעילה
510638570האחים כהן צור משה בעמחברה פרטיתמחוקה
511625105הב-דג בע"מחברה פרטיתפעילה
511587933ז.ו. - חברה להובלות בע"מחברה פרטיתפעילה
540191228חמד השקייהשותפות כלליתמחוקה
512224346י.ז. חשבונאות ושרותים פיננסיים בע"מY.Z. ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
540170453יבולי ניצןשותפות כלליתמחוקה
511743528יעקוב לוי - מכון דיזל (1992) בע"מחברה פרטיתמחוקה
540170461יצרני ארדשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
510453228לשב בעמחברה פרטיתמחוקה
511871675מ. מ. ג. ד. סחר והפצה בע"מחברה פרטיתמחוקה