חיפוש: ד.נ הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540177169משק ש.ל.MESHEK SH.Lשותפות כלליתמחוקה
511999930נגב יענים בע"מNEGEV OSTRICHES LTDחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
512208042נטפים סין בע"מNETAFIM CHINA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513774901ניר - חיים בע"מNIR - HAIM LTDחברה פרטיתפעילה
511621088נירלט שיווק בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
550019095נכסי סעד - שותפות שותפותשותפות מוגבלתפעילה
511627358נלי יעוץ כלכלי 1991 בע"מNELI ECONOMIC CONSULTING 1991 LTDחברה פרטיתפעילה
511717514נע בנגב פיתוח והובלות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513478974נקש, מוצרי עץ בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511335622סופגית דרום א.ד. (1988) בע"מחברה פרטיתמחוקה
511677296סינטקסט מערכות תוכנה בע"מSYNTEXT SOFTWARE SYSTEMS LTD.חברה פרטיתמחוקה
540189313סעד - אסףשותפות כלליתמחוקה
511755027סעד תעשיות בע"מSAAD INDUSTRIES LIMITEDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511114845ע. ל. ש. - חברה לשירותי חלקאות בע"מחברה פרטיתמחוקה
510740343ע.ל.מ. עגבניות ליצוא מבטחים בע"מחברה פרטיתמחוקה
540188695עוז ניר החזקות ופרוייקטיםשותפות כלליתמחוקה
510760945עמעז-עמיעוז ירקות ליצוא בע"מחברה פרטיתמחוקה
511439010ענב .ב. בע"מחברה פרטיתפעילה
550001465פוליביד ביח"ר ליצור מוצרי פוליסטרן מוקצףשותפות מוגבלתפעילה
511362956פורג ניהול ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה