חיפוש: ד.נ הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540171626יבולי המעייןשותפות כלליתמחוקה
511975963יישובי דודאים בע"מחברה פרטיתמחוקה
540168879יעקב את בועז טויטושותפות כלליתפעילה
540190774ישי שלמה ובניושותפות כלליתפעילה
520038787כפרית תעשיות (1993) בע"מKAFRIT INDUSTRIES (1993) LTDחברה ציבוריתפעילה
550004287כפרית תרכיזי צבע ומיצביםשותפות מוגבלתמחוקה
540174844לילך ייצור ושיווק מוצרי חקלאותLILACH PRODUCTION & MARKETING OF AGRICALTURAL PRODUCTSשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
512209610מ.י.ד.ב.ר. משק חקלאי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540168689מוביל פתחת שלוםשותפות כלליתמחוקה
511598146מובילי יצחק ורענן פרץ בע"מחברה פרטיתפעילה
511938664מובילי מבשרת השלום (1994) בע"מחברה פרטיתפעילה
511641425מוסך י.ו.ש.ר. ינון ובניו בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512802125מוסך משפחת י.ר.מ.י. בע"מחברה פרטיתפעילה
511370876מועזיז תיווך רכב דרום בע"מחברה פרטיתמחוקה
513855528מיכה פרץ תעשיות חקלאיות בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513876219מלכה שמעון יבוא ושיווק מוצרי גלם בע"מMALCHA SHIMON IMPORT & MARKETING OF RAW MATERIALS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540103256מפעלי סכום ניר-עםשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
550017040מפעלי תיירות כרמיםשותפות מוגבלתמחוקה
513663948משוב מרכז המשכנתאות בע"מחברה פרטיתפעילה
540176831משק עלישותפות כלליתמחוקה