חיפוש: ד.נ הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540166709גידולי נטלישותפות כלליתמחוקה
550011928גידולי צבר - חקלאות שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
540168770גידולי צלששותפות כלליתפעילה
550006647גידולי שדה נחל עוז 82שותפות מוגבלתמחוקה
511446692ג'יי. אם. סי - חברה למתן שרותי כח אדם בע"מחברה פרטיתמחוקה
511239493גילן - אריזות בע"מחברה פרטיתפעילה
540182433גל שתילשותפות כלליתמחוקה
512273657גן הכרמים - חוויה, ספורט ונופש בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511577793ד.ב. - עבודות אינסטלציה בע"מחברה פרטיתמחוקה
511443442דוד יהושוע - הגוזם הדרומי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513661116דנה גידול ושיווק ירקות בע"מחברה פרטיתפעילה
511323685דפוס בארי תעשיות (1989) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512690991הוד הבשור, יצרני ביצי רבייה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540189990המעין - אשכולשותפות כלליתמחוקה
540177557וייל שרותים חקלאייםשותפות כלליתמחוקה
511603250ורד חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513155564ח.ל.ה. חקלאות ללא הדברה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
540175338חוחובה - ישראלשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
520035692חקלאי שדה ניצן בע"מחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוקה
513855155טעמים קסומים קייטרינג והפקות בע"מחברה פרטיתפעילה