חיפוש: דרך מן קלמן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511155004הדסה מדיקל בע"מHADASSAH MEDICAL LTDחברה פרטיתפעילה
511156853הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514808955רזיאל תרפויטיקס (רת) בע"מRAZIEL THERAPEUTICS (RT) LTDחברה פרטיתפעילה
511413106ש.ר.י. (שרותים רפואיים) בע"מS.R.Y. (MEDICAL SERVICES) LTDחברה פרטיתפעילה
 1