חיפוש: דרך העצמאות 3

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513943050איזי טרייד בע"מEASY TRADE LTDחברה פרטיתפעילה
540097896בומס את אשר שות רואי חשבוןשותפות כלליתמחוקה
513210591בלוז ספנות בע"מBLUES SHIPPING LTDחברה פרטיתפעילה
510472012גלאמור טקסטיל בעמחברה פרטיתמחוקה
513264788חן עבודות תת מימיות בע"מCHEN UNDERWATER WORKS LTDחברה פרטיתפעילה
513896977טיקטאקו בע"מTICTACO LTDחברה פרטיתפעילה
513842005י.ש.י (חברה לצעצועים) בע"מY.S.Y (TOYS COMPANY) LTDחברה פרטיתפעילה
510503220נאני בעמחברה פרטיתמחוקה
510442213פרוטר את כהן בעמחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513881995שחקים לימור ג. ייעוץ עסקי בע"מחברה פרטיתפעילה
510482581ת ב ת תכנון ובצוע לתעשיה בעמחברה פרטיתמחוקה
514241587תשתיות גשרים ופיתוח בע"מBRIDGES CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
 1