חיפוש: דרך בגין מנחם

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513108951א.א. פור בע"מחברה פרטיתפעילה
513734715א.א. פור השקעות (2005) בע"מחברה פרטיתפעילה
514440304א.א.י. אור-דור השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
514556505א.ב טריופס בע"מA.B TRIOPAS LTDחברה פרטיתפעילה
514290246א.ב. (נעמי) חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מE.B. (NAOMI) HOLDING TRUST ASSETS COMPANY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514253624א.ב. חברה להחזקת נכסי נאמנות - ט (2009) בע"מE.B. TRUST PROPERTIES HOLDING COMPANY - T (2009) LTDחברה פרטיתפעילה
514368547א.ב. חברה להחזקת נכסי נאמנות (13389) בע"מE.B. HOLDING TRUST ESSETS COMPANY (13389) LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514514181א.ב. חברה להחזקת נכסי נאמנות (לאה) בע"מE.B HOLDINGS TRUST ASSETS COMPANY (LEA) LTDחברה פרטיתפעילה
514262526א.ב. חברה להחזקת נכסי נאמנות (מלה) בע"מE.B. HOLDING TRUST ASSETS COMPANY (MELA) LTDחברה פרטיתפעילה
514950260א.ב. חברה להחזקת נכסי נאמנות (רד לוטוס) בע"מA.B. TRUST ASSETS COMPANY (RED LOTUS) LTDחברה פרטיתפעילה
512976465א.ב. יובלים השקעות ונכסים בע"מחברה פרטיתפעילה
514290238א.ב. קריסטל חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מE.B. CRISTAL HOLDING TRUST ASSETS COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
514961549א.ב.א - כפר יונה - השקעות ובנין בע"מA.B.A - KFAR YONA - INVESTMENTS & BUILDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
515061075א.ב.ח נאמנות בע"מA.B.H TRUST LTDחברה פרטיתפעילה
514896737א.ב.ת. שירותי שטיפה בע"מחברה פרטיתפעילה
513620302א.ג. ייזום ונכסים (ח.י.) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513896399א.ג.ד. חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מE.G.D. TRUST ASSETS HOLDING COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
515122661א.ג.ד. נדל"ן היקב בע"מE.G.D. WINERY REAL ESTATE LTDחברה פרטיתפעילה
514679356א.ג.ד. נדלן בישראל בע"מE.G.D. REAL ESTATE IN ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
512000167א.ג.מ.ר. אחזקות וניהול בע"מA.G.M.R. HOLDINGS & MANAGEMENT LTD.חברה פרטיתפעילה