חיפוש: דנ חוף עזה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512533324גוש קטיף פיתוח אזורי תעשיה בע"מGUSH KATIF INDUSTRIAL ZONES' DEVELOPMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
513515064החברה לפיתוח חוף הנגב וקטיף בע"מTHE COMPANY FOR THE DEVELOPMENT OF HANEGEV COAST AND KATIF LTDחברה פרטיתפעילה
 1