חיפוש: דנ הנגב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512553322דן אור הנגב (ייזום והשקעות) בע"מDAN OR HANEGEV (ENTERPRISE AND INVESTMENT) LTDחברה פרטיתפעילה
512512146דן אור הנגב בע"מDAN OR HANEGEV LTDחברה פרטיתפעילה
514013531אורטל סופה בע"מORTAL SUFA LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514227313אילי עבודות גינון בע"מחברה פרטיתפעילה
514200815גזר אורגני עצמונה בע"מATZMONA ORGANIC CARROTS LTDחברה פרטיתפעילה
540105483דפוס בארישותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
514160654הדרום הירוק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550002257כימדע-ניר יצחק-סופהשותפות מוגבלתפעילה
550002323מ ל מ מפעל למסגרות משקפייםשותפות מוגבלתפעילה
514239581מיתר יועצים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513204636מתי את גליל חקלאות בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
540105715נטפים השקאה בטפטוף קבוץ חצריםשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
513179994נתיבי הארי חברה לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
514006030ספיר ייצוא חקלאי בע"מSAPIR AGRICULTURE EXPORT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550001986פלסטיק מגןשותפות מוגבלתפעילה
511502502פרחי נבטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514451947קילופי אשכול בע"מKILUFEY ESHKOL LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
511226524שוורץ הובלות בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1