חיפוש: דלידג

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
520041906דלידג בע"מDELIDAG LTDחברה פרטית מחוייבת במאזןפעילה
515204758דלידג זנו בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512677410מיני דלידג בע"מMINI DELIDAG LTD.חברה פרטיתפעילה
 1