חיפוש: די.פי.אל. תעשיות מוצרים חד פעמיים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511773319די.פי.אל. תעשיות מוצרים חד פעמיים בע,מD.P.L. DISPOSABLE PRODUCTS INDUSTRIES LIMITEDחברה פרטיתפעילה
 1