חיפוש: דימונה אזור תעשיה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512004557"גן-החלומות" מרכז בידור ושעשועים בע"מחברה פרטיתמחוקה
511145781אטיאס את הררי בע"מחברה פרטיתמחוקה
511638561ברק עצמון - חברה לשווק והפצה בע"מחברה פרטיתמחוקה
511073959המריץ הובלת מטענים בע"מחברה פרטיתמחוקה
520034455חברת מתכת סדום בעמחברה פרטית מחוייבת במאזןחיסול ע"י בימ"ש
513497537חברת שמטוב חזן ושות' בע"מחברה פרטיתפעילה
511159402טיולי דימונה בע"מחברה פרטיתמחוקה
512825506ניירון בע"מחברה פרטיתפעילה
511390775ע.ב.ש. דימונה מטענים בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
510704711פ. את ו. מכבשים בעמחברה פרטיתמחוקה
512037698קור מור (א. דורי) בע"מחברה פרטיתפעילה
511556680קניונית מעדני שמואל בע"מחברה פרטיתמחוקה
510877186שיווק מזון דימונה בע"מחברה פרטיתמחוקה
511017634שירי - סריגי דימונה בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
510937998שלגית דרום בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1